Del paisatge natural al paisatge humanitzat

por | 16 febrero, 2020

Mira la presentació amb fotos de paisatges de la Comunitat Valenciana.

Valora la bellesa  i el valor que tenen per a nosaltres i tracta de descobrir si es tracta de paisatges naturals o humanitzats.