EL SUBSTANTIU: tipus, gènere i nombre

El substantiu

Tipus de substantius: comuns o propis, concrets o abstractes

Noms propis o comuns

Noms propis o comuns

Col.lectius o individuals?

Individuals i col.lectius

Un, o més de un?

Classifica segons el gènere i el nombre

Com formem el plural dels substantius?

Tria el femení d’aquests substantius

Gènere i nombre del substantiu (Segon Cicle de Primària)

De quin nom ve cada verb?

Masculí o femení?

 

L’ACCENTUACIÓ

JUGA AMB ELS ACCENTS


Tria l’opció correcta (Editorial Bromera)


ACCENT DIACRÍTIC


TEST: ACCENT DIACRÍTIC. 10 preguntes.

Test d’accent diacrític


ACCENT OBERT O TANCAT


ACCENTUACIÓ DIACRÍTICA: SOL, NÉT, TÉ, DONA, MÉS, BÉ, ÓS, MES

L’ACCENTUACIÓ DIACRÍTICA

Projecte: Els èssers vius

Un tema fascinant el que comencem hui: els èssers vius. Mai deixarà de sorprendre’ns ni de maravellar-nos.

En aquesta ocasió jo no explicaré gens del tema. Vosaltres en grups heu de desenvolupar totes les activitats de investigació, de recopilació de dades i de exposició als altres dels coneixements adquirits.

ACTIVITATS QUE HEU DE DUR A TERME:

 1. DIA 1: Presentació en Power Point o Google Presentations sobre les funcions vitals que tenen tots els èssers vius amb imatges i exemples de cada funció vital. La presentació s’ha de enviar al drive amb el nom de l’equip.
 2. DIA 2: Presentació oral en la pissarra digital del treballs realitzats. Tots els membres de l’equip han de parlar.
 3. DIA 3: En una cartulina gran explicar amb textos i dibuixos o fotos:
  1. Què és una cèl.lula i els seus components.
  2. Les diferències entre una cèl.lula animal i una cèl.lula vegetal.
  3. Tipus de cèl.lules segons la seua forma i els teixits que formen.
  4. Com s’organitzen els èssers pluricel.lulars desde la cèl.lula fins a l’organisme.
 4. DIA 4: Cada equip explicarà als companys una part del mural, la que li toqui i tots els membres de l’equip han de parlar.
 5. DIA 5: La classificació dels èssers vius: els cinc regnes. Heu de elaborar un esquema gegant en paper continuo. S’han d’utilitzar textos explicatius i també imatges i ha de estar molt ben organitzada tota la informació.
 6. DIA 6: Exposició oral als companys del regne que a cada equip li toqui. Tots els membres de l’equip han de parlar.

Vídeo: Els cinc regnes de la natura