Nat-Tema 5: La matèria i la energia

TEMA 5: LA MATÈRIA I LA ENERGIA

  • Classifiquem la matèria
  • La separació de mescles
  • La matèria experimenta canvis
  • Fabricació de sabó ecològic
  • La llum i la calor són formes d’energia
  • El comportament de la matèria davant de l’energia

LA MATÈRIA I L’ELECTRICITAT

LA MATÈRIA Y L’ELECTRICITAT