Nat-Tema 6: Electricitat i magnetisme

TEMA 6: ELECTRICITAT I MAGNETISME

Per a treballar i practicar circuits elèctrics hem realitzat jocs de preguntes i respostes.

Clica açí per a veure’ls


  • L’electricitat
  • El corrent elèctric
  • El magnetisme
  • L’electricitat i el magnetisme
  • Aplicacions de l’electromagnetisme