Soc-Tema 4: La nostra història recent

TEMA 4: LA NOSTRA HISTÒRIA RECENT