Soc-Tema 5: Els sectors econòmics

TEMA 5: ELS SECTOR ECONÒMICS