LLENGUA VALENCIANA TEMA 10

TEMA 10: EL FUTUR HA ARRIBAT

  • EXPRESSIÓ ORAL: Intercanviar opinions
  • EXPRESSIÓ ESCRITA: L’article d’opinió
  • VOCABULARI: Les paraules tabú i els eufemismes
  • GRAMÀTICA: L’atribut i el complement directe. Pronoms febles
  • ORTOGRAFIA: La L, la L.L
  • ORTOGRAFIA: M, N
  • LITERATURA: La personificació i la hipèrbole