LLENGUA VALENCIANA: TEMA 12

TEMA 12: CADA DIA, UNA AVENTURA

  • EXPRESSIÓ ORAL: Participar en un debat
  • EXPRESSIÓ ESCRITA: Les cartes al director
  • VOCABULARI: Els neologismes i els arcaismes
  • GRAMÀTICA: Les varietats de la llengua
  • ORTOGRAFIA: Dos punts, punts suspensius, cometes i parèntesis
  • LITERATURA: La representació teatral