El verb

Tria la separació correcta entre Lexema i desinència

Indica el mode verbal: Indicatiu, Subjuntiu o Imperatiu

Classifica les formes verbals en simples o compostes

Classifica aquestes formes verbals en simples, compostes o perifràstiques

Relaciona segons la persona verbal

El verb: nombre i persona

Relaciona segons el nombre: singular o plural

Analitza aquestes formes verbals

Quina forma del Present d’Indicatiu sobra en cada columna?

Treballem l’imperatiu

De quin nom ve cada verb: relaciona

Haver de + infinitiu (4rt de Primària)