Ortografia: M, N

Realitza el quizlet amb les paraules proposades amb mp – mb


S’escriu M davant de M, P, B, F, però hi han algunes excepcions com:

  • n davant de m i p en algunes paraules compostes i derivades: benparlat, tanmateix, enmig.
  • n davant de f en paraules que comencen per in-con- i en-confessar, enfrontar, infecció.

S’escriu N davant de V, però també hi han excepcions com: tramvia, circumval·lació.


Classifica aquestes paraules segons portin MB o NV


Troba 8 paraules amb MB, MP


Completa amb l’opció correcta

Ortografía: LL – Y

Ejercicios de ortografía. Haz clic sobre la letra que quieras practicar


Utiliza la goma de borrar y elimina la palabra mal escrita


Completa las palabras con Y o con LL


La LL y la Y, una historia de amor en las aulas


Ortografía de la LL y la Y


Usos de la LL


Usos de la Y


Ortografía de la Y – LL mediante un extraño relato


POPI: Parchís Ortográfico para Primaria Interactivo