Família de paraules i camp semàntic

FAMÍLIA LÈXICA

Troba l’intrús de cada família lèxica

Situa les paraules en la seua família lèxica

CAMP SEMÀNTIC

Situa les paraules en el seu camp semàntic

Clasifica les paraules en la graella

Classifica els vehicles segons per on poden circular

Classifica en mitjans de comunicació o mitjans de transport

Quina paraula sobra en cada camp semàntic?

Classifica on corresponda

A quin camps semàntic pertany cada llista de paraules

Quines paraules no pertanyen al camp semàntic?

El verb

Tria la separació correcta entre Lexema i desinència

Indica el mode verbal: Indicatiu, Subjuntiu o Imperatiu

Classifica les formes verbals en simples o compostes

Classifica aquestes formes verbals en simples, compostes o perifràstiques

Relaciona segons la persona verbal

El verb: nombre i persona

Relaciona segons el nombre: singular o plural

Analitza aquestes formes verbals

Quina forma del Present d’Indicatiu sobra en cada columna?

Treballem l’imperatiu

De quin nom ve cada verb: relaciona

Haver de + infinitiu (4rt de Primària)

Treball: els climes d’Europa

Per l’estudi dels climes d’Europa, farem presentacions de google.

El treball serà realitzat en grups de tres persones i haurà de atendre a les següents consideracions:

 1. En cada clima es crearan diapositives amb aquesta informació:
  1. Mapa de la situació
  2. Característiques del clima
  3. Fotos del paisatge típic del clima del que es parla amb  la explicació de la vegetació més típica.
  4. Descriure breument com seran les condicions de vida en eixes zones

Aquestes son les presentacions que hem elaborat sobre els climes d’Europa:

Presentacions que hem elaborat per a exposar el tema dels climes d’Europa:

Cande_Ivan_Gabriel


Jana – Ian – Miguel


 Nuria – Xian – Arturo


Nayara – Javi – Tess


Tania – Daniel – Bara


 Aitana – Miquel – Neslin


Ismael – Aidan – Alba


Els rius europeus

Practica on están els principals rius europeus amb Thatquiz.org

Vols fer la prova dels rius europeus? Quina nota trauràs? Si no recordes la teva contrasenya, m’escrius un correu demanant-me-la.


Els vessants dels rius europeus


Segons el mar o l’oceà on desemboquen, els rius europeus els agrupem en cinc grups fluvials:

 • Rius del vessant àrtic: el Petxora, el Dvina Septentrional.
 • Rius del vessant atlàntic: l’Elba, el Sena, el Rin, el Tajo, el Loira, Vístula, Oder, Rin, Mossa…
 • Rius del vessant mediterrani: l’Ebre, el Roine, el Po…
 • Rius que desemboquen al mar Caspi: el riu Volga, el riu Ural
 • Rius que desemboquen al mar Negre: el Danubi, el Dnièper, el Don, el Dnièster.

Juga a descobrir on estan els principals rius europeus (en castellà) T’has adonat que tots els rius que desemboquen al mar Negre comencen amb la lletra D? Don, Dnieper, Dniester i Danubi


Altre joc per a dependre on estan els rius europeus. (En castellà. Tin en compte que no estan els que desemboquen  en l’Àrtic: el Dvina Septentrional i el Petxora)

El relleu d’Europa

Entra en Edpuzzle, mira el vídeo sobre el relleu d’Europa i contesta les preguntes.


Joc interactiu sobre el relleu d’Europa (Educaplay)

Joc interactiu sobre el relleu d’Europa (Educaplay)


Fes clic en el botó JUGAR i col.loca les etiquetes en el mapa. A vore quants punts aconsegueixes.


Juga a localitzar els elements més importants del relleu d’Europa. Posa’t a prova. Potts fer zoom per ampliar o reduir el mapa.