NATURALS

Com funciona el nostre cos

TEMA 1. EL COS HUMÀ

1. L’èsser humà

2. Som èsser vius

3. Descobrisc… Les etapes de la vida

4. L’aparell locomotor:

Els ossos

Els músculs

6. Descobrisc… La cura de la columna vertebral

TEMA 2. L’ALIMENTACIÓ

Menja bé. Tu hi guanyes. Joc interactiu.

Estudia el tema amb el Quizlet sobre l’alimentació.

1. L’alimentació i els nutrients

2. Descobrisc… On són els nutrients

3. Una dieta sana

4. Descobrisc… La conservació i l’envassament d’aliments

5. La brioixeria industrial

TEMA 3. TENIM CURA DEL COS

1. La salut

2. La prevenció i la cura de les malalties

3. Descobrisc… Què cal fer per tindre bona salut

4. La prevenció d’accidents

TEMA 4. ELS ANIMALS. LES FUNCIONS VITALS

Tasques digitals sobre el tema 4

Un èsser viu: la marieta

1. Els éssers vius. Els cinc regnes

2. Les funcions vitals dels animals

3. La funció de nutrició

4. La funció de reproducció

5. La funció de relació

6. Descobrisc… Com tindre cura dels animals

Aprenent de científic@. El cicle vital. Com criar cucs de seda

Concurs avaluació els animals

TEMA 5. ELS ANIMALS. LA RAMADERIA

1. Els animals invertebrats

2. Descobrisc. Un invertebrat, l’abella

3. Els animals vertebrats

4. Descobrisc… Un mamífer, la girafa

5. Descobrisc… Com classificar els animals

6. La ramaderia. La ramaderia bovina

Aprenent de científic@. L’ou un aliment molt complet. Com és un ou

TEMA 6. LA MATÈRIA I L’ENERGIA

1. La matèria

2. Les mescles

3. Descobrisc… Identificació de mescles

4. Els materials

5. Descobrisc… Les propietats dels materials

6. L’energia

7. La producció d’energia

8. Descobrisc… La contaminació de l’aire i l’ús responsable de l’energia

TEMA 7. LES MÀQUINES

1. Les màquines simples

2. Les màquines comportes

3. Descobrisc… Una màquina composta: la bicicleta

4. Descobrisc… Grans invents

Aprenent de científic@. L’energia i les màquines. Com construir un xicotet molí de vent