Per què varia la població

por | 6 marzo, 2020

NAIXEMENTS – DEFUNCIONS = CREIXEMENT NATURAL

         naixen                     moren           augment o disminució de la població

IMMIGRACIÓ – EMIGRACIÓ = CREIXEMENT MIGRATORI

        arriben                  s’en van          augment o disminució de la població

(CREIXEMENT NATURAL) + – (CREIXEMENT MIGRATORI) = CREIXEMENT REALVídeo: Els factors que fan canviar la població: