El cens i el padró

por | 14 marzo, 2020

El PADRÓ

És un formulari que els ciutadans d’un municipi han d’omplir amb les seus dades. Cal anar a l’Ajuntament per a fer-ho i omplir aquestes dades:

  • Nom i cognoms

  • Sexe

  • Lloc i data de naixement

  • Adreça

PER A QUÈ SERVEIX:

  • Per saber quantes persones viuen en un municipi (en un poble o en una ciutat)

PER QUÈ CAL ESTAR EMPADRONAT:

  • Per tindre plaça en els col.legis.

  • Per utilitzar els serveis municipals.

  • Per obtenir beques.

  • Per votar en les eleccions municipals.


EL CENS DE LA POBLACIÓ

És una enquesta que es realitza a tots els ciutadans d’un país.

Serveix per a saber quantes persones viuen en una província, en una Comunitat Autònoma o en el país. D’aquesta manera es poden proporcionar els serveis adequats: col.legis, hospitals, parcs, transport…

També és imprescindible per a les eleccions i saber qui pot votar.


RECORDA: 

PADRÓ:

Només es refereix al municipi.

CENS:

Es refereix a la província, a la Comunitat Autónoma o a tot el país.