Llengua valenciana

Contes bojos

Activitats de comprensió lectora en valencià

Dictats en valencià

Activitats per a valencià blog 4 A


Tema 1: Ens volem

 • QUÈ LLEGIM?L’oportunitat. Text narratiu.
 • GRAMÀTICA SIMPÀTICA: La comunicació.
 • ORTOGRAFIA: La majúscula.
 • LES PARAULES: El diccionari.
 • LITERATURA I CULTURA: La narració.
 • XARRIM-XARREM: Fórmules de cortesia i relació social.

Tema 2: Fem turisme

Tema 3: Ens agrada llegir

Tema 4: La nostra terra

Tema 5: Bons amics

Tema 6: Inventant solucions

Tema 7: Quin fart de riure!

Tema 8: Salvem el planeta!

Tema 9: Jocs de paraules

Tema 10: La nit

Tema 11: Les notícies

 • QUÈ LLEGIM?: Notícies fresques. Text periodístic.
 • GRAMÀTICA SIMPÀTICA:
 • ORTOGRAFIA:
 • LES PARAULES: Els tecnicismes.
 • LITERATURA I CULTURA: La notícia periodística.
 • XARRIM-XARREM: L’entrevista.

Tema 12: Això era i no era…

 • QUÈ LLEGIM?: El conte de les babutxes. Text narratiu.
 • GRAMÀTICA SIMPÀTICA: L’anàlisi morfològica.
 • ORTOGRAFIA:
  • Les terminacions -etud, -itud, -bilitat, -tat i -dat.
  • Paraules amb ll i amb i.
 • LES PARAULES: Els neologismes i estrangerismes.
 • LITERATURA I CULTURA: La combinació de descripció i narració.
 • XARRIM-XARREM: El debat.