Naturals

Activitats digitals Bromera


TEMA 1. L’APARELL LOCOMOTOR

TEMA 2. ELS SENTITS

TEMA 3. ELS ANIMALS VERTEBRATS

TEMA 4. ELS ANIMALS INVERTEBRATS

TEMA 5. LES PLANTES. L’AGRICULTURA

Experiment: taumatropo

Experiment: Buscando la luz

TEMA 6. LA MATÈRIA I ELS MATERIALS

TEMA 7. L’ENERGIA

TEMA 8. LES MÀQUINES I L’ELECTRICITAT